ENGLISH

 

 

Doç. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK

 

Adres

Erciyes Üniversitesi

15 Temmuz Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi

T Blok

Çevre Mühendisliği Bölümü

38280 Kayseri

 

Tel: (+90 352) 207 66 66 / 7371

 

Eposta: fdadaser@erciyes.edu.tr

 

Web: http://cevre.erciyes.edu.tr/fcelik

          http://aves.erciyes.edu.tr/fdadaser/cv

 

 

Eğitim

Araştırma Konuları

Verilen Dersler             

Akademik Deneyim

Burslar, Destekler ve Ödüller                             

Projeler                          

Yayınlar

 


EĞİTİM

Doktora

University of Minnesota, Water Resources Science (Su Kaynakları Bilimi), Twin Cities, Minnesota, ABD

Yan Dal: Development Studies and Social Change (Kalkınma ve Sosyal Değişim)

Danışmanlar: Prof. Dr. Patrick L. Brezonik ve Prof. Dr. Heinz G. Stefan

Tez Başlığı: Impact of Large-Scale Irrigation on a Closed-Basin Wetland: Water Flow Alterations and Participatory Irrigation Management Effects on the Sultan Marshes Ecosystem in Turkey

2008

 

 

 

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kayseri

Danışmalar: Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan ve Dr. Uygar Özesmi

Tez Başlığı: Tuzla Gölü (Kayseri) Ekosistemi için Katılımcı

Çevre Yönetim Planı

2002

 

 

 

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara

1999

 

ARAŞTIRMA KONULARI

 • Çevresel Modelleme
 • Su Kalitesi Modelleme
 • Hidrolojik Modelleme
 • Su Kaynakları Yönetimi
 • Hidrolojik ve İklimsel Veri Analizi
 • İklim Değişimi ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri
 • Sulak Alan Yönetimi
 • Uzaktan Algılama ve Çevre Bilimleri Uygulamaları
 • Yenilenebilir Enerji (Biyogaz ve Rüzgâr Enerjisi)
 • Doğal Kaynak Ekonomisi

 

VERİLEN DERSLER

Lisans

 • ÇM 109        Çevre Mühendisliğine Giriş (Ders Web Sayfası)
 • ÇM 115        Foreign Language for Environmental Engineers
 • ÇM 214        Hidroloji (Ders Web Sayfası)
 • ÇM 303        Su Kirliliği Kontrolü
 • ÇM 305        Hava Kirlenmesi ve Kontrolü (Ders Web Sayfası)
 • ÇM 308        Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi
 • ÇM 345        Water Resources
 • ÇM 404        Çevresel Modelleme
 • ÇM 406        Çevre Ekonomisi
 • ÇM 459        Uzaktan Algılama (Ders Web Sayfası)

                                             

Lisans Üstü

 • ÇEM 537     Çevresel Sistem Analizi ve Modellemesi (Ders Web Sayfası)
 • ÇEM 538     Çevre Mühendisliğinde Uzaktan Algılama Uygulamaları
 • ÇEM 624     Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi
 • ÇEM 628     Su Kaynaklarının Planlanması

BURSLAR, DESTEKLER ve ÖDÜLLER

1.     En İyi Doktora Tez Çalışması Ödülü, Universities Council on Water Resources – UCOWR, 2009

2.     Mansiyon Ödülü, Sigma Xi Graduate Student Research Poster Competition, University of Minnesota, MN, ABD. 2006

3.     Konferans Seyahat Desteği, Water Resources Science Program ve MacArthur Interdisciplinary Program on Global Change, Sustainability and Justice, University of Minnesota, MN, ABD, 2006

4.     Uluslararası Doktora Tez Çalışması Desteği, Graduate School, University of Minnesota, MN, ABD, 2005

5.     MacArthur Doktora Tezi Öncesi Desteği, MacArthur Interdisciplinary Program on Global Change, Sustainability and Justice, University of Minnesota, MN, ABD. 2003

6.     Konferans Seyahat Desteği, Water Resources Science Program, University of Minnesota, MN, ABD, 2003

7.     Doktora Eğitim Bursu, Yüksek Öğretim Kurumu, 2002 – 2006

8.     MacArthur Bursu, MacArthur Interdisciplinary Program on Global Change, Sustainability and Justice, University of Minnesota, MN, ABD, 2002-2003.

AKADEMİK DENEYİM

Doçent Dr.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kayseri

2014 – Devam Ediyor

Yardımcı Doçent Dr.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kayseri

2009 –2014

Araştırma Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kayseri

2008 –2009

Araştırma Asistanı

University of Minnesota, Department of Civil Engineering, St. Anthony Falls Laboratory, MN, ABD

2007 –2008

Ders Asistanı

University of Minnesota, Department of Civil Engineering, MN, ABD

2007

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kayseri

2001 – 2008

İDARİ GÖREVLER

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

2011 – 2017

Anabilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

2009 – 2012

Farabi Program Koordinatörü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

2009 – Devam Ediyor

PROJELER

AB Araştırma Projeleri

 1. FREEWAT-FreeOpen Software Tools for Water Management. HORIZON 2020-WATER-4A-2014. 2015-2019.

Tübitak Araştırma Projeleri

 1. Konya Altınapa Barajı’na Pestisit Taşınımının Modellenmesi ve Giderimi için Yenilikçi İleri Arıtım Yöntemlerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK 1001 - Araştırma Projesi. Proje No: 118Y042. Araştırmacı. 2019-devam ediyor.
 2. Sürdürülebilir Yeraltı Suyu Yönetimi İçin Etmen-Tabanlı Modelleme Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Palas Ovası’nda Uygulanması. TÜBİTAK 1001 - Araştırma Projesi. Proje No: 118Y178. Proje Yürütücüsü. 2018-devam ediyor.
 3. Sultan Sazlığı’na Yayılı Kaynaklardan Ulaşan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi. TÜBİTAK 1001 - Araştırma Projesi. Proje No: 114Y595. Proje Yürütücüsü. 2015-2019.
 4. Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Sularında Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması. TÜBİTAK KAMAG Projesi. Proje No: 112G021. Araştırmacı. 2015-2018.
 5. Yemek Atıklarından Biyogaz Eldesinin Araştırılması-Optimum Koşulların Belirlenmesi. TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Projesi, Proje No: 112Y240. Proje Yürütücüsü. 2012-2014.
 6. Konya Kapalı Havzası'ndaki Hidrolojik, İklimsel ve Arazi Kullanımı/Örtüsündeki Değişimlerin Tuz Gölü'ne Etkilerinin Araştırılması ve Koruyucu Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK 1001 - Araştırma Projesi, Proje No: 110Y303. Araştırmacı. 2011-2014.
 7. Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasındaki İlişkilerin Analizi için Veri Madenciliği Yöntemlerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK 1001 - Araştırma Projesi, Proje No: 110Y110. Proje Yürütücüsü. 2010-2013.
 8. Erciyes Dağının Ekosistem Özelliklerinin Belirlenmesi ve Dağ Alanları Yönetimi (Day) Açısından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 101Y055. Araştırmacı. 2003.

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri – BAP

1.        Land Cover Change Detection at Lag Badana National Park in Southern Somalia. BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No FYL-2019-8692. Proje Yürütücüsü. 2018-2019.

2.        Sultan Sazlığı'nda Pestisit Kirliliğinin Tespiti. BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: FYL-2018-8451. Proje Yürütücüsü. 2018-devam ediyor.

3.        Sultan Sazlığı’nda ve Sazlığı Besleyen Su Kaynaklarında Pestisit Kirliliğinin Değerlendirilmesi. BAP Projesi, Proje No: FBA-2018-8032. Proje Yürütücüsü. 2018-devam ediyor.

4.        Sultan Sazlığı'nda İklim Değişikliği ve Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişimlerinin Etkilerinin SWAT İle Modellenmesi. BAP Doktora Tez Projesi, Proje No: FDK-2016-6649. Proje Yürütücüsü. 2016-2019.

5.        Determination of Land Surface Temperature Changes in the Develi Basin, Turkey. BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: FYL-2018-7644. Proje Yürütücüsü. 2018-2018.

6.        Evsel Nitelikli Arıtma Çamuru ve Şeker Pancarı Posası karışımının Eisenia fetida türü solucanlar ile Kompostlanması. BAP Projesi, Proje No: FBA-2017-6786. Araştırmacı. 2017-2018.

7.        Yıllık Pik Akım Verilerinin Eğilim Analizi. BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: FYL-2016-6702. Proje Yürütücüsü. 2016-2017.

8.        Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması. Erciyes Üniversitesi, BAP Çok Disiplinli Araştırma Projesi, Proje No: FCD-2015-5940. Araştırmacı. 2015-2017.

9.        Yemek Atıklarından Biyogaz Üretiminde Termal ve Kimyasal Önişlemlerin Etkilerinin Araştırılması. Erciyes Üniversitesi, BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: FYL-2015-6049. Proje Yürütücüsü. 2015-2016.

10.    Nehir Suyu Sıcaklık Değişimlerinin Meteorolojik Faktörlerle İlişkilerinin Analizi ve Modellenmesi. Erciyes Üniversitesi, BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: FYL-2015-5645. Proje Yürütücüsü. 2015-2015.

11.    Kayseri İli için Alansal Kaynaklı Emisyon Envanteri. Erciyes Üniversitesi, BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: FYL-2013-4369. Proje Yürütücüsü. 2013-2014.

12.    Palas Ovası'nda Arazi Örtüsü Değişimlerinin Belirlenmesi ve Yayılı Kaynaklı Kirletici Yüklerinin SWAT ile Modellenmesi. Erciyes Üniversitesi, BAP Doktora Tez Projesi, Proje No: FBD-12-4131. Proje Yürütücüsü. 2012-2015.

13.    Palas Ovası'ndaki Tarımsal Faaliyetlerin Tuzla (Palas) Gölü Su Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi. Erciyes Üniversitesi, BAP Projesi, Proje No: FBA-12-3953. Proje Yürütücüsü. 2012-2015.

14.    İlköğretim 7. ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Yakın Çevreye Yönelik Algılarının Bulanık Bilişsel Haritalama Yöntemiyle Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi, BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: SBY-12-3981. Araştırmacı. 2012-devam ediyor.

15.    Tuzla (Palas) Gölü'nün İklim Değişikliğine Duyarlılığının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi, BAP Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: FBY-11-3663. Proje Yürütücüsü. 2011-2012.

16.    Veri Madenciliği Yaklaşımları Kullanılarak Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi, BAP Projesi, Proje No: FBA-09-866. Proje Yürütücüsü. 2009-2011.

Diğer Projeler

1.     AB Çerçeve Programı HORİZON2020’ye Yönelik Teorik ve Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi. TÜBİTAK 2237-B Projesi. Eğitmen. 2019

2.     Zirvede Bilim: Özel Yetenekli Öğrencilerle Erciyes Dağı Bilim Okulu. TÜBITAK 4004 Projesi, Proje No: 118B437. Araştırmacı. 2018-2019.

3.     Kayseri Kent Merkezinde NOx Düzeylerinin Mekânsal Dağılımının İncelenmesi. TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projesi. Danışman. 2017-2018. (Proje Ekibi: Ömer Karadeniz (Proje Yürütücüsü), Ahmet Özekes, Mehmet Soylu).

4.     Termal, Kimyasal Ve Termokimyasal Önişlemlerin Atıksu Çamuru Ve Şeker Pancarı Küspesi Karışımından Biyogaz Üretimindeki Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projesi. Danışman. 2016-2017. (Proje Ekibi: Burak Peker (Proje Yürütücüsü).

5.     Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretimde Katı Madde Oranı Ve İşletme Sıcaklıklarının Etkilerinin Araştırılması. TÜBİTAK - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Danışman. 2015. (Proje Ekibi: Rabia Uçar (Proje Yürütücüsü))

6.     Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi. TÜBİTAK 2237 Projesi. Eğitmen. 2014.

7.     Duvarlar Olmadan III Coğrafya Konularının Sınıf Dışı Etkinliklerle (Outdoor Learning) Öğretilmesi. TÜBITAK 4004 Projesi, Proje No: 112B037. Eğitmen. 2014.

8.     Yemek Atıkları Kullanılarak Termofilik ve Mezofilik Şartlarda Biyogaz Üretim Düzeylerinin Araştırılması. TÜBİTAK - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Danışman. 2014 – 2014. (Proje Ekibi: Solmaz Garan (Proje Yürütücüsü)).

9.     Şeker Pancarı Küspesi ve Melasından Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması. TÜBİTAK 2241-Sanayi Odaklı Bitirme Tezi Destekleme Programı. Danışman. 2013-2014. (Proje Ekibi: Elif Akpınar (Proje Yürütücüsü), Kübra Çanak)

10.  Fen Alanında Görev Yapan Öğretmenler İçin Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Eğitimi Konulu Bilim Danışmanlığı. TÜBİTAK 2229 Projesi. Eğitmen. 2013.

11.  Yamula Barajı‘nın Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Belirlenmesi. TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Danışman. 2012-2013. (Proje Ekibi: Elif Akpınar (Proje Yürütücüsü)).

12.  Duvarlar Olmadan II Coğrafya Konularının Sınıf Dışı Etkinliklerle (Outdoor Learning) Öğretilmesi. TÜBITAK 4004 Projesi, Proje No: 112B037. Eğitmen. 2012.

13.  Erciyes Üniversitesi Yemekhane Atıklarının Kompostlaştırılması. TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projesi. Danışman. 2011-2012. (Proje Ekibi: Rıfat Yıldırım (Proje Yürütücüsü), Emine Irbaş).

14.  Erciyes Dağı-Sultansazlığı Milli Parkı Ekoloji Temelli Doğa Okulu. TÜBITAK 4004 Projesi, Proje No: 111B049. Eğitmen. 2011.

15.  Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi için Geri Dönüşebilir Katı Atık Envanterinin Çıkarılması. TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projesi. Danışman. 2010-2011. (Proje Ekibi: Emine Irbaş (Proje Yürütücüsü), Mahmut Akif Yılmaz, Erdem Eroğlu, Ahmet Ardahanlılar).

16.  Erciyes Dağı Sultansazlığı Milli Parkı Doğa Okulu. TÜBİTAK 4004 Projesi, Proje No: 110B091. Eğitmen. 2010.

17.  Impact of Climate Change on Water Resources and Fish Habitat (İklim Değişiminin Su Kaynakları ve Balık Habitatları Üzerindeki Etkisi). Environmental and Natural Resources Trust Fund as recommended by the Legislative-Citizens Commission on Minnesota Resources (LCCMR), St. Paul, Minnesota, ABD. Proje Asistanı. 2007-2008.

YAYINLAR

Kitap/Kitap Bölümleri

1.       Ekercin, S., Sertel, E., Dadaser-Celik F., Durduran, S. S. (2013). Investigating the Climate Change Impacts on the Water Resources of the Konya Closed Basin Area (Turkey) Using Satellite Remote Sensing Data. Book Chapter-9, I. Dincer et al. (eds.), Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, DOI 10.1007/978-1-4614-7588-0_9, © Springer Science+Business Media, New York.

Uluslararası Dergi Yayınları

1.     Kesikoğlu M. H. , Atasever Ü. H. , Dadaser-Celik F. , Özkan C. (basımda). Performance of ANN, SVM and MLH techniques for land use/cover change detection at Sultan Marshes Wetland, Turkey. Water Science and Technology.

2.     Temizyurek M., Dadaser-Celik F. (2018). Modelling the effects of meteorological parameters on water temperature using artificial neural networks. Water Science and Technology, 77 (5-6): 1724-1733.

3.     Dadaser-Celik F., Celik M. (2017). Modelling surface water-groundwater interactions at the Palas Basin (Turkey) using FREEWAT. Italian Journal of Groundwater, 6.

4.     Dadaser-Celik F., Azgin S.T., Yıldız Y.S. (2016). Optimization of Solid Content, Carbon/Nitrogen Ratio and Food/Inoculum Ratio for Biogas Production from Food Waste. Waste Management & Research. 34 (12): 1241-1248.

5.     Dadaser-Celik F., Cengiz E., Guzel, O. (2016). Trends in reference evapotranspiration in Turkey: 1975–2006. International Journal of Climatology, 34(6): 1913-1927.

6.     Azgin S.T., Dadaser-Celik F. (2015). Spatial and Temporal Changes at Tuzla (Palas) Lake in Turkey. Journal of Water and Climate Change, 6(4): 787-799.

7.     Orhan O., Ekercin S., Dadaser-Celik F. (2014). Use of Landsat Land Surface Temperature and Vegetation Indices for Monitoring Drought in the Salt Lake Basin Area, Turkey. The Scientific World Journal, 142939.

8.     Dadaser-Celik F. ve Cengiz E. (2014). Wind speed trends over Turkey from 1975 to 2006. International Journal of Climatology, 34(6): 1913-1927.

9.     Çelik M., Dadaser-Celik F., Dokuz A. (2014). Discovery of hydro-meteorological patterns. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Science, 22: 840-857.

10.  Dadaser-Celik F., Cengiz E. (2013). A neural network model for simulation of water levels at the Sultan Marshes wetland in Turkey. Wetlands Ecology and Management, 21 (5), 297-306.

11.  Dadaser-Celik F., Çelik M., Dokuz A. (2012). Associations between stream flow and climatic parameters at Kızılırmak River Basin in Turkey. Global Nest Journal, 14, 354-361.

12.  Dadaser-Celik F., Kırmacı H.K. (2011). Kayseri ili kent merkezinde kükürtdioksit ve partiküler madde değerlerindeki değişimlerin incelenmesi: 1990-2007. Ekoloji, 20 (79), 83-92.

13.  Dadaser-Celik F., Coggins J.S., Brezonik P.L., Stefan H.G. (2009). The projected costs and benefits of water diversion from and to the Sultan Marshes (Turkey). Ecological Economics, 68(5), 1496-1506.

14.  Dadaser-Celik F., Bauer M.E., Brezonik P.L., Stefan H.G. (2008). Changes in the Sultan Marshes ecosystem (Turkey) in satellite images 1980 – 2003. Wetlands, 28 (3), 852-865.

15.  Dadaser-Celik F., Brezonik P.L. Stefan H.G. (2008). Agricultural and environmental changes after irrigation management transfer in the Develi Basin, Turkey. Irrigation and Drainage Systems, 22, 47-66.

16.  Dadaser-Celik F., Brezonik P.L., Stefan H.G. (2007). Hydrologic sustainability of the Sultan Marshes in Turkey. Water International, 32(5), 856-876.

17.  Dadaser-Celik F., Stefan H.G., Brezonik P.L.(2006). Dynamic hydrologic model of the Örtülüakar Marsh in Turkey. Wetlands, 26 (4), 1089-1102.

Ulusal Dergi Yayınları

1.     Peker B., Dadaser-Celik F. (basımda). Termal ve Kimyasal Önişlemlerin Atıksu Çamuru ve Şeker Pancarı Küspesi Karışımından Biyogaz Eldesindeki Etkilerinin Belirlenmesi (basımda). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2.     Jouma N., Dadaser-Celik F. (2018). Simulation of Irrigation and Reservoir Storage in the Develi Basin (Turkey) using Soil and Water Assessment Tool (SWAT), Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.468-476.

3.     Peker B., Azgın S.T., Dadaser-Celik F. (2018). Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 128-139.

4.     Garan S., Dadaser-Celik F. (2018). Yemek Atıklarından Mezofilik ve Termofilik Şartlarda Metan Gazı Üretim Düzeylerinin Araştırılması, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 8:428-432.

5.     Çelik M., Dokuz A. Dadaser-Celik F. (2018). Emerging and Vanishing Association Pattern Mining in Hydroclimatic Datasets, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 8: 30-37.

6.     Özdoğan G. ve Dadaser-Celik F. Investigation of Sulfur Dioxide and Particulate Matter Levels in Kayseri, Turkey from 2008 to 2012. Journal of Selçuk University, Natural and Applied Science, ICOEST Conf. 2013 (Special Issue-1).

7.     Tuncay, F. ve Dadaser-Celik, F. (2012). Bir krom-nikel kaplama tesisinde temiz üretim olanaklarının değerlendirilmesi.Çevre, Bilim ve Teknoloji, 3(4), 247-259.

8.     Irbaş, E., Yılmaz, M.A., Ardahanlılar, A., Eroğlu, E. ve Dadaşer-Çelik, F. (2012). Erciyes Üniversitesi merkez yerleşkesi için geri dönüşebilir katı atık envanteri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.

Teknik Raporlar

1.     Dadaser-Celik, F. and Stefan, H.G. (2008). Streamflow response to climate in Minnesota. University of Minnesota, St. Anthony Falls Laboratory, Report No: 510.

2.     Dadaser-Celik, F. and Stefan, H.G. (2008). Lake evaporation response to climate in Minnesota. University of Minnesota, St. Anthony Falls Laboratory, Report No: 506.

3.     Dadaser-Celik, F. and Stefan, H.G. (2007). Lake level response to climate in Minnesota. University of Minnesota, St. Anthony Falls Laboratory, Report No: 502.

Bildiriler ve Sunumlar

 1. Soylu M., Karadeniz O., Dadaser-Celik F. (2019). Fuzzy Cognitive Maps for Understand Human-Aquifer Interactions in the Palas Basin. 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı'na (ICETEM), 27-29 Haziran 2019, Niğde.
 2. Yahye M.O., Dadaser-Celik F. (2019). Land Use/Cover Changes in Somalia from 2003 to 2016. 1. Uluslararası Çevre, Teknoloji ve Yönetim Konferansı'na (ICETEM), 27-29 Haziran 2019, Niğde.
 3. Jouma N., Dadaser-Celik F. (2018). Simulation of Irrigation and Reservoir Storage in the Develi Basin (Turkey) using Soil and Water Assessment Tool (SWAT). International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26-28 Eylül 2018, Antalya.
 4. Peker B., Azgin Ş.T., Dadaser-Celik F. (2018). Water Quality of Agricultural Drainage Systems in the Develi Basin in Turkey. International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26-28 Eylül 2018, Antalya.
 5. Amiri A.M., Dadaser-Celik F. (2018). Land Cover Change Detection Using Normalized Difference Vegetation Index in the Develi Basin (Turkey). Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Aydın.
 6. Ateş N., Dadaser-Celik F., Kaplan-Bekaroglu S.S., Ergin B. (2018). Spatial and Temporal Changes in Drinking Water Quality in Kayseri. International Agriculture, Environment and Health Congress , 26-28 Ekim 2018, Aydın.
 7. Ateş N., Kaplan-Bekaroglu S.S., Dadaser-Celik F. (2018). Nitrate Pollution and its Possible Causes in Kayseri Drinking Water. 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26-28 Eylül 2018, Antalya.
 8. Ateş N., Dadaser-Celik F., Peker B. (2018). Pesticide Pollution at Sultan Marshes Ecosystem in Kayseri, Turkey: Preliminary Results. 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, 6-7 Aralık 2018, Afyon.
 9. Ozekes A., Çelik M., Özkök F.Ö. , Komuscu A.U., Dadaser-Celik F. (2018). AutoVDBSCAN: An Automatic and Level-Wise Varied-Density Based Anomaly Detection Algorithm. 7th International Conference on Advanced Technologies, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, Antalya.
 10. Dadaser-Celik F., Kömüşçü A.Ü., Uçar R., Çelik M. (2017). Recent Trends In Precipitation In Turkey: 1980-2015. Atmos 2017, 1-4 Kasım 2017, İstanbul.
 11. Dadaser-Celik F., Kömüşçü A.Ü., Uçar R., Çelik M., Turgu E. (2017). Recent Trends In Meteorological Drougth in Turkey: 1980-2015. Atmos 2017, 1-4 Kasım 2017, İstanbul.
 12. Dadaser-Celik F., Çelik M., Azgin Ş.T. (2017). Investigation of Surface Water-Groundwater Interactions at Tuzla (Palas) Lake Using the FREEWAT Platform. 1th International Water Congress / 4. Ulusal Su Kongresi, 26-29 Ekim 2017, Afyon.
 13. Güzel Şahan Ö., Dadaser-Celik F. (2017). Trends in Magnitude and Timing of Low Flows in Turkey. 1th International Water Congress / 4. Ulusal Su Kongresi, 26-29 Ekim 2017, Afyon.
 14. Ateş N., Dadaşer-Çelik F., Kaplan Bekaroğlu Ş.Ş. (2017).  Trihalomethane Formation in Drinking Water in Kayseri Province. 1th International Water Congress / 4. Ulusal Su Kongresi, 26-29 Ekim 2017, Afyon
 15. Dadaser-Celik F., Azgin Ş.T., Amiri, A., Çelik M. (2017).  Evaluation of Surface and Groundwater Flows to the Tuzla (Palas) Lake Using Simulation Models. Applied Science 2017, 26-27 Mayıs 2017, İstanbul.
 16. Dadaser-Celik F., Çelik M., Azgin Ş.T. (2017). Groundwater Modelling in Agricultural Basins with FREEWAT Modelling Environment: Palas Basin Case Study. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15-17 Mayıs 2017, Nevşehir.
 17. Peker B. , Azgin Ş.T., Dadaser-Celik F. (2017). Water Quality Assessment of Sultan Marsh in the Central Anatolia Region, Turkey. Ecology 2017, 11-13 Mayıs 2017, Kayseri.
 18. Jouma N., Dadaser-Celik F. (2017). Spatiotemporal Changes at the Sultan Marshes Ecosystem (Turkey) from 1987 to 2013. Ecology 2017, 11-13 Mayıs 2017, Kayseri.
 19. Cengiz E., Amiri A.M., Dadaser-Celik F. (2017). Changes in Water Budget of a Playa Lake in Semi-Arid Turkey: Tuzla (Palas) Lake. Ecology 2017, 11-13 Mayıs 2017, Kayseri.
 20. Dadaser-Celik F., Çelik M., Azgin Ş.T. (2017). Participatory Approach to Groundwater Modeling with FREEWAT at the Palas Basin in Turkey. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 8-10 Mayıs 2017, Nevşehir.
 21. Amiri A.M., Azgin Ş.T., Dadaser-Celik F. (2017). Calibration and Validation of a SWAT model for Palas Basin (Kayseri) using SUFI2 Algorithm. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 8-10 Mayıs 2017, Nevşehir.
 22. Jouma N., Dadaser-Celik F. (2017). Hydrological Modeling of the Develi Basin using SWAT. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 8-10 Mayıs 2017, Nevşehir
 23. Jouma N., Dadaser-Celik F. (2016). Land Use/Cover Change Detection at Sultan Marshes and Its Watershed Using Landsat Images”, UZAL-CBS 2016, 5-7 Ekim 2016, Adana.
 24. Azgin Ş.T., Dadaser-Celik F. (2016). Water Quality Assessment of Saline Lake Tuzla/Palas In The Central Anatolia Region, Turkey. 9'th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection conference, 22-25 Eylül 2016, Kayseri.
 25. Garan S., Dadaser-Celik F. (2016). Effect of Thermal and Chemical Pretreatment on Biogas Production from Municipal Solid Waste. 9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, 22-25 Eylül 2016, Kayseri, Turkey.
 26. Ucar R., Dadaser-Celik F. (2016). Effect of Solid Content on Biogas Production from Chicken Manure. 9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, 22-25 Eylül 2016, Kayseri.
 27. Temizyürek M. ve Dadaser-Celik F. (2015). Modeling the Relationships between Water Temperatures and Meteorological Parameters at Kızılırmak River using Artificial Neural Networks . International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20-23 Mayıs 2014, Nevşehir.
 28. Azgın Ş.T. ve Dadaser-Celik F. (2014). Response of Tuzla Lake Ecosystem in Turkey to Irrigation and Climate Variability. 6th IAHS-EGU International Symposium on Integrated Water Resources Management, 4-6 Haziran 2014, Bologna, İtalya.
 29. Apaydın D. ve Dadaser-Celik F. (2014). Inventory of Emissions from Area Sources in Kayseri, Turkey. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Abstract Book, 14-17 Mayıs 2014, p. 225, Antalya.
 30. Cengiz E., Azgın Ş.T. ve Dadaser-Celik F. (2013). Modeling Water Levels at Tuzla (Palas) Lake in Turkey Using Artificial Neural Networks. International Conference on Environmental Science and Technology, 18-20 Haziran 2013, Nevşehir.
 31. Özdoğan G. ve Dadaser-Celik F. (2013). Investigation of Sulfur Dioxide and Particulate Matter Levels in Kayseri, Turkey from 2008 to 2012. International Conference on Environmental Science and Technology,18-20 Haziran 2013, Nevşehir.
 32. Ekercin S., Dadaser-Celik F., Orhan O., Özdoğan G. (2013). Tuz Gölü Alt Havzasında Landsat-5 Tm Verileri ile Kuraklık İndekslerinin Oluşturulması ve Zamansal Değişim Analizi. 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara.
 33. Dadaser-Celik F., Ekercin S., Özdoğan G., Orhan O. (2013). Konya Kapalı Havzası’nda İklimsel Değişimler ve Tuz Gölü Üzerindeki Etkileri. 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara.
 34. Dadaser-Celik F. ve Azgın S.T. (2013). Monitoring Water Extent Changes at Tuzla (Palas) Lake in Turkey Using Multitemporal Landsat Imagery. IPWE 2013 - 6th International Perspective on Water Resources & Environment, 7-9 Ocak 2013, İzmir.
 35. Yıldırım R., Irbaş E. ve Dadaser-Celik F. (2012). Erciyes Üniversitesi Yemekhane Atıklarının Kompostlaştırılması. UKAY-2012 (4. Ulusal Katı Atık Kongresi), 17-20 Ekim 2012, Antalya.
 36. Çelik M., Dadaser-Celik F., Kömüşçü A., Arslan M. ve Dokuz A. Yağış Ve İklim İndeksleri Arasındaki Sıralı Birliktelik Örüntülerinin Tespiti. AYSU-2012- Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 3-4 Temmuz 2012, Trabzon.
 37. Cengiz E. ve Dadaser-Celik F. (2012). Hydrological Changes at Tuzla (Palas) Lake in Turkey. BALWOIS 2012-5.International Conference on Water, Climate, &Environment, 28 Mayıs-2 Haziran 2012, Ohrid, Makedonya.
 38. Dadaşer-Çelik F. ve Cengiz E. (2012). Correlations of Stream Flow and Climatic Variables In Turkey. BALWOIS 2012-5.International Conference on Water, Climate, &Environment, 28 Mayıs-2 Haziran 2012, Ohrid, Makedonya.
 39. Ekercin S., Sertel E., Dadaser-Celik F., Durduran S., Ağca M. (2012). Investigating the Climate Change Impacts on The Water Resources of the Konya Closed Basin Area (Turkey) Using Satellite Remote Sensing Data. International Conference - Global Conference on Global Warming, 8-12 Temmuz 2012, İstanbul.
 40. Tuncay, F. ve Dadaser-Celik, F. (2011). Bir krom–nikel kaplama tesisinde temiz üretim olanaklarının değerlendirilmesi. 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 5-8 Ekim 2011, Samsun.
 41. Dadaser-Celik, F., Celik, M., ve Dokuz, A.S. (2011). Associations between stream flow and climatic parameters at Kızılırmak River Basin in Turkey. CEST 2011 – 12th International Conference on Science and Technology, 8-10 Eylül 2011, Rodos, Yunanistan.
 42. Dadaser-Celik, F. (2011). Sultan Sazlığı’nda su seviyeleri ve iklimsel faktörler arasındaki ilişkilerin yapay sinir ağları yaklaşımı ile modellenmesi, 2. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.
 43. Celik, M., Dadaser-Celik, F. ve Dokuz, A.S. (2011). Anomaly detection in temperature data using DBSCAN algoritm. INISTA 2011 - International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 15-18 Haziran 2011, s.91-95.
 44. Irbaş, E., Yılmaz, M. A., Ardahanlılar, A., Eroğlu, E., Dadaser-Celik F. (2011). Üniversite yerleşkelerinde üretilen geri dönüşebilir katı atıkların karakterizasyonu: Erciyes Üniversitesi örneği, ÇESKO 2011 – Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi Bildiri Kitabı, 5-6 Mayıs 2011, pp. 53-57.
 45. Dadaser-Celik, F. ve Cengiz, E. (2011). Türkiye meteorolojik verilerinin homojenlik analizi. ATMOS 2011 - 5. Atmosferik Bilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 Nisan 2011, s. 601-610.
 46. Dadaser-Celik, F. (2009). Büyük ölçekli sulama projelerinin çevresel etkileri: Develi Ovası (Kayseri) örneği. 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2009, Antalya.
 47. Dadaser-Celik, F. (2009). Sultan Sazlığı örneğinde sulakalanların ekonomik açıdan değerlendirilmesi. 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir.
 48. Dadaser-Celik, F. (2008). Sultan Sazlığı’nda hidrolojik değişimler. Sulak Alanlar Konferansı, 10-12 Temmuz 2008, Kayseri, Türkiye.
 49. Dadaser-Celik, F., Brezonik, P.L., Stefan, H.G. (2006). Irrigation-induced changes in the Sultan Marshes ecosystem in Turkey. Annual Water Resources Conference of American Water Resources Association, 5 - 7 Ekim 2006, Baltimore, MD, ABD.
 50. Dadaser-Celik, F., Brezonik, P.L., Stefan, H.G. (2006). Hydrologic, social, and economic aspects of conservation of the Sultan Marshes ecosystem in Turkey, Sigma Xi Graduate Student Research Poster Exhibit, 27 Mart 2006, Minneapolis, MN, ABD.
 51. Dadaser, F. and Özesmi, U. (2003). The use of fuzzy cognitive mapping for stakeholder involvement in environmental policy-making at Sultan Marshes – Turkey. 17th Annual Meeting of the Society for Conservation Biology, 29 Haziran - 2 Temmuz 2003, Duluth, MN, ABD.
 52. Dadaser, F. and Özesmi, U. (2002). Stakeholder analysis for Sultan Marshes ecosystem: Fuzzy cognitive mapping approach for conservation of ecosystems. Environmental Problems of the Mediterranean Region Conference, 12-15 Nisan 2002, Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs.
 53. Dadaser, F. and Özesmi U. (2001). Tuzla Gölü ekosistemi için katılımcı yönetim planı yöntemi: Bulanık bilişsel haritalama yaklaşımı. 4. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 7-10 Kasım 2001, İçel, Türkiye.

Davetli Sunumlar

 1. Dadaser-Celik, F. (2012). Üniversite Yerleşkelerinde Oluşan Katı Atıkların Özellikleri: Erciyes Üniversitesi Örneği. Geri Dönüşüm ve Bertarafın Ekonomiye Katkısı Paneli, 29 Mart 2012, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 2. Dadaser-Celik, F. (2009). Impact of Large-Scale Irrigation on a Closed-Basin Wetland: Water Flow Alterations and Participatory Irrigation Management Effects on the Sultan Marshes Ecosystem in Turkey, University of Minnesota, St. Anthony Falls Laboratory Seminar Series, 9 Temmuz 2009, Minneapolis, MN, ABD.
 3. Dadaser-Celik, F. (2009). Impact of Large-Scale Irrigation on a Closed-Basin Wetland: Water Flow Alterations and Participatory Irrigation Management Effects on the Sultan Marshes Ecosystem in Turkey. 2009 UCOWR/NIWR (Universities Council on Water Resources/The National Institutes for Water Resources) Annual Conference, 7-9 Temmuz 2009, Chicago, IL, ABD.

Bilimsel Dergilerde Hakemlik

·       Hydrological Sciences Journal

·       Journal of Environmental Managament

·       Water Resources Management

·       Journal of Coastal Research

·       Clean

·       Energy

·       Environmental Progress and Sustainable Energy

·       Environmental Monitoring and Assessment

·       Atmospheric Research

·       Ecological Economics

·       International Journal of Climatology

·       Catena

·       Irrigation and Drainage

YÖNETİLEN TEZLER

Doktora Tezleri

1.     Nada JOUMA (2019). Sultan Sazlığı'nda İklim Değişikliği ve Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişimlerinin Etkilerinin SWAT İle Modellenmesi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

2.     Kübra KIRMACI (2019). Kahramanmaraş İli Hava Kalitesinin Analizi ve Modellenmesi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

3.     Ş. Taner AZGIN (2015). Palas Ovası'nda Arazi Örtüsü Değişimlerinin Belirlenmesi ve Yayılı Kaynaklı Kirletici Yüklerinin SWAT ile Modellenmesi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

Yüksek Lisans Tezleri

1.     Rabia UÇAR (2019). Yıllık Ekstrem Akımların Büyüklüğü ve Gerçekleşme Zamanındaki Eğilimler. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

2.     Mohammed Omer YAHYE (2019). Land Cover Change Detection for Somalia: 2003-2016. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

3.     Ali Muslim AMIRI (2018). Determination of Land Surface Temperature Changes in the Develi Basin, Turkey. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

4.     Emine IRBAŞ (2018). Kayseri İli Melikgazi İlçesi Evsel Katı Atık Yönetimi İçin Yaşam Döngüsü Analizi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

5.     Özge GÜZEL (2017). Yıllık Düşük Akım Verilerinin Eğilim Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

6.     Solmaz GARAN (2016). Yemek Atıklarından Biyogaz Üretiminde Termal ve Kimyasal Önişlemlerin Etkilerinin Araştırılması. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

7.     Merve TEMİZYÜREK (2015). Nehir Suyu Sıcaklık DeğiGimlerinin Meteorolojik Faktörlerle İlişkilerinin Analizi ve Modellenmesi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

8.     Sibel SAYGI (2015). Engir Gölü (Kayseri) Ekosistemindeki Zamansal ve Mekânsal Değişimlerin Uzaktan Algılama Teknikleri Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

9.     Gülhan ÖZDOĞAN (2015). Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Palas Ovası'nın Yüzey Suyu Sıcaklık Değişimlerinin İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

10.  Dilşad APAYDIN (2014). Kayseri İli için Alansal Kaynaklı Emisyon Envanteri. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

11.  Ahmet Şakir DOKUZ (2013). Hidrolojik ve İklimsel Veri Tabanlarinda Sıralı Birliktelik Örüntülerinin Keşfi. Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. (2. Danışman)

12.  Eda CENGİZ (2012). Tuzla (Palas) Gölü'nün İklim Değişikliğine Duyarlılığının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

13.  Fevzi TUNCAY (2011). Bir Krom-Nikel Kaplama Tesisinde Temiz Üretim Olanaklarının Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Web Analytics Made Easy -
StatCounter