Bölüm Hakkında

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 1999 yılında kurulmuş olup 2006/2007 eğitim-öğretim yılında lisans ve lisansüstü öğrenci alımı başlamıştır. 2019 yılına kadar birinci ve ikinci öğretimde yaklaşık 400 mezun veren bölümümüzde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Bölümümüzde yüksek lisans ve doktora yapmakta olan 100’e yakın lisansüstü öğrenci bulunmakta olup araştırma ve proje faaliyetleri devam etmektedir.

Bölümümüzde temel araştırma konuları; su ve atık su arıtımı, su kaynakları yönetimi, su geri kazanımı ve yeniden kullanımı, su kaynaklarının modellenmesi, membranlı arıtma sistemleri ve atık yönetimi olarak sıralanabilir. Çevre kirliliği, temiz üretim ve kirlilik önleme konuları da disiplinler arası bir konu olması nedeniyle farklı disiplinler ile çalışma fırsatları sunmaktadır.

Alanında uzman çevre mühendisleri yetiştirmek amacıyla ulusal ve yerel anlamda eğitim ve sanayi kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak uygulamalı bir eğitim verilmektedir. “Çevre Görevlisi”, “Mesleki Uygulamalar” gibi derslerle hem güncel Çevre Mevzuatı açısından son gelişmelerin takip edilip eğitim verilmesi hem de alanında uzman Çevre Mühendisleri ile öğrencilerin iletişimi artırılmaktadır.

Bölümümüz ülke ve bölge çevre problemlerine yönelik özgün araştırmalar yapmakta ve bu araştırmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamaktadır. Bölümümüzde 2019 yılına kadar 11 adet TÜBİTAK projesi, 100’e yakın BAP Projesi yürütülmüş olup 100’e yakın uluslararası indekslerce taranan bilimsel yayın bulunmaktadır.