Duyurular

İngilizce grup deney prosedürü için tıklayınız.

Not: Türkçe grup için 26 Şubat tarihinde yapılacak deneyler aşağıda belirtilmiştir.

Uygulama No:1 Katı-Sıvı Besiyerleri ve Besiyeri Hazırlama 

Uygulama No:2 Dilüsyon Hazırlama ve Ekim Yapma 

Uygulama No:3 Koliform Bakteri Ekimi Yapmak

Uygulama No:4 EMB Agar ile E.coli bakteri tayini