Duyurular

Öğrenci

Tarih

Saat

Yer

Konu Başlığı

Yasemin MENDEŞ

2 Aralık 2019

15:10

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Elektronik Atıkların Türkiye ve Dünyada Yönetimi

Hikmet COSKUN

2 Aralık 2019

15:30

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

IPCC ve BMİDÇS Politikalarında Adalet Olgusu - Maslow Hiyerarşisi Perspektifinden Bakış

Hasan EKRİKAYA

2 Aralık 2019

15: 50

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Atıksuların Myriophyllum bazlı bütünleştirici biyoteknoloji ile arıtılması

Hazal DALGALI

2 Aralık 2019

16: 10

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Biyolojik Arıtma İle Mikro Kirleticilerin Giderilmesi’

Nesrin KEKEÇOĞLU

9 Aralık 2019

15:10

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Elektronik Atıklarda Geri Dönüşüm

Ennur Rabia YAMAÇ

9 Aralık 2019

15:30

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Tarım Havzalarında En İyi Yönetim Uygulamalarının SWAT Modeli İle İncelenmesi

Beyza NAYMAN

9 Aralık 2019

15: 50

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Ambalaj Sektöründeki Plastik Atıkların Yaşam Döngüsünde Geri Dönüşümün Yeri ve Sektördeki Örnek Uygulamalar

Obada EZZ AIDEN

16 Aralık 2019

15:10

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Elektrokimyasal Oksidasyon ile Su Arıtma

 

Abdurrahman TEKİN

16 Aralık 2019

15:30

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Dünya'da ve Türkiye'de Atık Yönetimi Uygulamaları

Ceyda KARACAOĞLAN

16 Aralık 2019

15: 50

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Yenilenebilir Enerji Teknolojisini Kullanarak Sürdürülebilir Kalkınma

Zeynep İPEK

16 Aralık 2019

16: 10

Çevre Mühendisliği Toplantı Salonu

Mikroplastikler ve Çevresel Riskleri