Duyurular

6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan değişiklik sonucunda azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır.  Söz konusu Kanunun maddesinin uygulama esasları Üniversitemiz Senatosunun 03/02/2022 tarihli ve 03 sayılı toplantısında "Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Ön Lisans ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri için Uygulama Usul ve Esasları" kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Bu  usul ve Esaslara Göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda "Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan" öğrencilerin ;

1. SINAVI 02-15 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA,

2. SINAVI İSE 30 OCAK -12 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

*SINAV PROGRAMLARI İLERLEYEN GÜNLERDE İLAN EDİLECEKTİR.