Kabul ve Kayıt Koşulları (PhD)

Çevre Mühendisliği doktora programına öğrenci kabulü ve kayıt koşulları "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 3. bölümünde belirtilmiştir.