Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 114Y595 Sultan Sazlığı’na Yayılı Kaynaklardan Ulaşan Kirletici Yüklerinin SWAT Modeli ile Modellenmesi ve Su Kirliliğini Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK
2015 - 2017
2 Avrupa Birliği HORIZON 2020-WATER-4A-2014 FREEWAT-FreeOpen Software Tools for Water Management Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Filiz DADAŞER ÇELİK
Yard.Arş.
Doç. Dr. Şükrü Taner AZGIN
2015 - 2017
3 TÜBİTAK 114Y521 Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Oktay ÖZKAN
Yard.Arş.
Prof. Dr. Merve OĞUZ
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYANIK
2015 - 2017
4 TÜBİTAK 213O147 Kaz Dağlarındaki Zeytinliklerde Biyolojik Çeşitlilik Dostu Tarım Faaliyetlerinin Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Evrim KARAÇETİN
Yard.Arş.
Arş. Gör. Dr. Merve TEMİZYÜREK ARSLAN
2014 - 2017
5 TÜBİTAK 112Y160 TEKSTİL SANAYİ ATIKSULARININ ELEKTRO-FENTON YÖNTEMİ İLE ARITILABİLİRLİĞİ VE OPTİMİZASYONU Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ
Yard.Arş.
Doç. Dr. Ömür GÖKKUŞ
2014 - 2015
6 BAP FCD-2015-5940 Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nuray ATEŞ
2014 - 2015
7 BAP FBD-12-4090 Aerobik Granüler Aktif Çamur ile Bazı Tıbbi İlaçların Biyosorpsiyonu Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Merve OĞUZ
Yard.Arş.
Doç. Dr. Hamdi MIHÇIOKUR
2013 - 2014
8 TÜBİTAK 111R003 Alüminyum Mamül Üretim Sektöründe Öncelikli Atıkların Belirlenmesi ve Entegre Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Nuray ATEŞ
2013 - 2015
9 BAP FBA–10–2966 TEKSTİL ATIKSULARININ KİMYASAL ÇÖKTÜRME İLE ARITIMININ TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ
2010 - 2011
10 BAP FBA-09-557 Küçük Yerleşim Birimlerine Uygun Atıksu Arıtma Alternatiflerinin Yapay Sinir Ağları Modeli İle Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Oktay ÖZKAN
Yard.Arş.
Prof. Dr. Merve OĞUZ
2008 - 2009