Duyurular

Staj defterlerinin son teslim tarihi 10 Nisan Cuma gününe ertelenmiştir. Stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj defterlerini bu tarihe kadar Çevre Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

Yeni staj başvurusunda bulunan öğrencilerin, başvuru belgelerini taratıp staj komisyon üyelerinden birine e-mail atmaları gerekmektedir.

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ                    e-mail: yyildiz@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Ömür GÖKKUŞ                           e-mail: omurgokkus@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Evrim KARAÇETİN            e-mail: ekaracetin@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Taner AZGIN            e-mail: stazgin@erciyes.edu.tr