Duyurular

TÜBİTAK

10.000 TL ÖDÜLLÜ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARI

DUYURUSU

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin 4. sanayi devrimi

kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda

geliştirdikleri projeler için üç ayrı alanda ve sekiz farklı kategoride yarışmalar

düzenlenmektedir.

1- Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması;

a. Temel Sektörler Kategorisi

b. Tekno Girişimcilik Kategorisi

c. Sosyal Girişimcilik Kategorisi

2- Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

a. Ürün Geliştirme Kategorisi

b. Süreç Geliştirme Kategorisi

3- Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması

a. Enerji Kategorisi

b. Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisi

c. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Başvurular 7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Her kategoride başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilecek ve bölge sergisinde

her kategoride dereceye giren proje öğrencilerine ve danışmanlarına 3000 TL'ye varan

ödüller verilecektir.

Bölge sergisinde her kategoride birincilik ödülü alan projeler Türkiye Finaline davet edilecek

ve final sergisinde her kategoride dereceye giren proje öğrencilerine ve danışmanlarına 10.000

TL'ye varan ödüller verilecektir.

Yarışmalar ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/ozel-sektore-yonelik-lisans-bitirme-tezleri-yarismasi

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi

YARIŞMA İLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN

Prof.Dr. Sebahattin ÜNALAN

TÜBİTAK-Kayseri Bölge Koordinatörü

sebahattinunalan@gmail.com

Doç.Dr. Celal ÖZTÜRK

TÜBİTAK-Kayseri Bölge Koordinatör Yardımcısı

celal@erciyes.edu.tr

Doç.Dr. Oğuz DEMİRYÜREK

TÜBİTAK-Kayseri Bölge Koordinatör Yardımcısı

oguzdemiryurek@gmail.com