Program Yeterlilikleri (YL)

1- Lisans programında edinilen birikime dayalı olarak, Çevre Mühendisliği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.

2- Bilimsel araştırma planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerine sahip olmak.

3- Değişik disiplinlere ait bilgileri Çevre Mühendisliği alanında edindiği bilgilerle harmanlayabilmek.

4- Proses ve süreç tasarımlarında yeni ve uygulama alanı bulabilecek fikir geliştirme ve uygulayabilme becerisine sahip olmak.

5- Çevre teknolojisinde uygulanan son teknolojiler hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.

6- Lisans seviyesinde ders verebilme yetisine sahip olmak.

7- Bilişim teknolojisinden (sunum, yazım, istatistik ve grafik programları) etkin bir şekilde yararlanabilmek.

8- Alanı ile ilgili bir problemin çözümünde sorumluluk alabilecek yetkinliğe sahip olmak.

9- Bilimsel çalışmalarda eksik noktaları belirleyerek, çözüm noktasında izleyeceği yolun tayinini gerçekleştirebilecek altyapıya sahip olmak. 

10- Uluslarası literatürü takip edebilecek terminolojiye hakim olmak.