Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlar Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği''nin üçüncü bölümünde belirtilmiştir.