Önceki Öğrenimin Tanınması (PhD)

Çevre Mühendisliği doktora programına yatay geçiş ile öğrenci kabulü "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 3. bölümün 17. maddesinde belirtilmiştir.