Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

    Artan endüstriyel faaliyetler ve hızlı nüfus artışı nedeniyle insanlık için yaşam kaynağı olan hava,  su,  ve toprak hızla kirlenmektedir.  Oluşan bu kirliliklerin tespiti, engellenmesi ve mevcut kirliliğin ortadan kaldırılması açısından çevre mühendisliği oldukça önem kazanmaktadır. 

     Çevre Mühendisliği, dinamik yapısıyla alanında yeni teknolojilere ayak uydurarak gelişmeye devam eden bir meslektir. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü de, ülkemiz ve bölgemiz sanayinin ihtiyaç duyacağı çevre mühendislerinin yetiştirilmesi ve sektöre gereken desteğin sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. 2006/2007 eğitim-öğretim yılında lisans ve lisansüstü öğrenci alımı başlamış, 2008 yılı itibariyle doktora programı kabul olmuştur. Bölümümüz kabul ettiği öğrencilere ilk yıl hazırlık olmak üzere beş yıllık bir eğitim/öğretim planı sunmaktadır.

     Çevre Mühendisliği Bölümü çevresel sorunların çözümü için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanan, çözüm önerilerinde bulunan, bunları uygulayan mühendislik dalıdır. Ana konuları su ve atık su arıtımı, hava kirliliği, katı atıklar ve giderimi, zararlı ve tehlikeli atıklar olarak sıralanabilir.        

   Çevre kirliliği ve korunması ile direkt ilgili olduğu için güncelliğini kaybetmeyen bölümümüz, alanında uzman çevre mühendisleri yetiştirmek amacıyla ulusal ve yerel anlamda eğitim ve sanayi kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak suretiyle uygulamalı bir eğitim verecektir. Bunun yanı sıra ülke ve bölgenin çevre problemlerine yönelik özgün araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlamak bölümümüzün hedefleri arasındadır.
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı