AATT Dersi Dökümanları


1- Proje Kontrol Takvimi
2- Proje Yeri ve Grup Dağılımı (I. Öğretim)

3-  Proje Yeri ve Grup Dağılımı (II. Öğretim)
4- Atıksu arıtma Tesisleri Teknik Usüller Tebliği