Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FCD-2015-5940 Kayseri İçme Suyunda THM Seviyesinin Belirlenmesi ve THM Haritasının Oluşturulması Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Nuray ATEŞ
2015
2 BAP FBD-12-4090 Aerobik Granüler Aktif Çamur ile Bazı Tıbbi İlaçların Biyosorpsiyonu Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Merve OĞUZ
Yard.Arş.
Yrd.Doç.Dr. Hamdi MIHÇIOKUR
2014
3 BAP FBA–10–2966 TEKSTİL ATIKSULARININ KİMYASAL ÇÖKTÜRME İLE ARITIMININ TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Yalçın Şevki YILDIZ
2011
4 BAP FBA-09-557 Küçük Yerleşim Birimlerine Uygun Atıksu Arıtma Alternatiflerinin Yapay Sinir Ağları Modeli İle Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Oktay ÖZKAN
Yard.Arş.
Doç. Dr. Merve OĞUZ
2009