Erasmus Anlaşmaları

# Ülke Logo Üniversite Adı (EN) Ana Dil İkinci Dil
1 ÇEK CUMHURİYETİ member Univerzita Tomáse Bati Ve Zline İngilizce
2 ESTONYA member Tallinna Tehnikakorgkool İngilizce
3 LİTVANYA member Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Vgtu) İngilizce