Duyurular

2020-2021 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılı sonunda STAJ yapacak tüm öğrencilerimizin mevcut durumlarının daha net belirlenebilmesi için aşağıda linki verilen soruları 30 Nisan 2021 tarihine kadar cevaplamaları gerekmektedir.

Anket sorularının komisyon tarafından değerlendirilmesinin ardından açık olmayan hususların netleştirilmesi için öğrencileri ile ZOOM toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantının saat ve tarihi daha sonra bölüm web sitesinden duyurulacaktır.

 

 

Anket Linki: https://forms.gle/sBMouEV6qwxnGPqT8