Duyurular

2020–2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda yapılacak “Tek Ders Sınavı Tarihi” Üniversitemiz Akademik Takviminin değişmesi nedeniyle Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının “d” bendine göre Tek Ders Sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez. Maddesi gereğince; Enstitü Yönetim Kurulumuzca 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı tek ders sınavlarının 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11:00’da yapılmasına tek ders sınavına girecek öğrencilerin dilekçe ile başvurmaları gerektiğine oybirliği ile karar verilmiştir.