Duyurular

Bitirme Projesi ve Çevre Tasarım ve Uygulama dersleri alan öğrencilerin, Bölüm Sekreterliğinden form alarak ilgili hocalara imzalatıp 19 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Bölüm Sekreterine teslim etmeleri gerekmektedir.