Duyurular

ERUZEM YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI HAKKINDA DUYURU

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ!!!

BAŞVURU BASAMAKLARI
1.ADIM : Öğrenci eruzemsinav.erciyes.edu.tr adresine girerek online başvuru yapacaktır.
(online başvurular 24 Eylül  - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.)
2.ADIM : Başvuru sonucunda oluşan dilekçenin çıktısını alarak gerekli alanları doldurup imzalayınız.
3.ADIM : Öğrenci İşleri Merkezinden ıslak imzalı Öğrenci Belgesi alınız.
https://ogrisl.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/ogrbelgesialma.pdf
4.ADIM: Çıktısını aldığınız Başvuru Dilekçesini ve Öğrenci İşleri Merkezinden almış olduğuz Öğrenci Belgesini en geç 2 Ekim 2019 Çarşamba saat 17:00ye kadar ERUZEMe götürünüz ve başvurunuzu onaylatınız.

(Dikkat: Başvuru dilekçesini ERUZEM’e teslim etmeyen öğrenciler online başvuru yapmış olsalar bile sınava alınmayacak ve online başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
5. ADIM: Başvuru ERUZEM tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kendi okullarında dekanlığın/bölüm başkanlığının belirleyeceği salonlarda gözetmenler eşliğinde 10 Ekim 2019 tarihinde saat 14:00de sınava girecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE MUAFİYET
1- Muafiyet sınavlarına, üniversitemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri girebilirler.  
    >  Daha önce bu dersi/dersleri almış başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış olan öğrenciler ile üst sınıflarda bulunan öğrenciler bu sınava başvuramazlar.
3- Yapılan Muafiyet sınavında 70 ve üzeri alan öğrenciler, müfredatlarında bulunan Yabancı Dil -I ve Yabancı Dil -II derslerinden muaf olurlar.
4- Muafiyet sınavlarına katılmış ve başarılı olmuş öğrenciler, bu derslerden muaf olmak isteklerinden vazgeçemezler.