Duyurular

1) Mat-II dersi mazeret sınavı 22 Mayıs Salı Saat 14.00 Harita Müh. 2. kat dersliklerinde yapılacaktır.

2) Aşağıdaki derslerin Mazeret Sınavları 23 Mayıs Çarşamba Saat 10.00 Harita Müh. Z-08'de yapılacaktır.

 • Genel Kimya-II
 • İçme Sularının Arıtılması
 • Mühendislik Ekonomisi
 • Atıksuların Arıtılması
 • Katı Atık
 • Kanalizasyon
 • Hidrolik
 • Env. Microbiology
 • Çevre Mikrobiyolojisi
 • Statik-Mukavemet

3) Aşağıdaki derslerin Mazeret Sınavları 23 Mayıs Çarşamba Saat 13.00 Harita Müh. Z-08'de yapılacaktır.

 • Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
 • Çevre Kimyası
 • Env. Microbiology Lab.
 • Çevre Mikrobiyolojisi Lab.