Akademik Personel

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Prof. Dr.
Fatih ALTUN
Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
 • faltun@erciyes.edu.tr

Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı

Doç. Dr.
Oktay ÖZKAN
Staj Komisyonu - Yönetim
 • ozkan@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7369
Doç. Dr.
Filiz DADAŞER ÇELİK
Mezuniyet Komisyonu
 • fdadaser@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7371
Dr. Öğr. Üyesi
Evrim KARAÇETİN
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
 • ekaracetin@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7519
Dr. Öğr. Üyesi
Ömür GÖKKUŞ
Staj Komisyonu - Üretim
 • omurgokkus@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7512
Dr. Öğr. Üyesi
İbrahim UYANIK
Staj Komisyonu - Üretim
 • iuyanik@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7498
Arş.Grv.
Merve TEMİZYÜREK ARSLAN
Akademik Personel
 • mtemizyurek@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7488

Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı

Prof. Dr.
Yalçın Şevki YILDIZ
Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı
 • yyildiz@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7300
Doç. Dr.
Merve OĞUZ
İntibak Komisyonu
 • merveoguz@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7388
Doç. Dr.
Nuray ATEŞ
Akademik Personel
 • nuraya@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7452
Dr. Öğr. Üyesi
Hamdi MIHÇIOKUR
İntibak Komisyonu
 • hamdi@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7496
Dr. Öğr. Üyesi
Şükrü Taner AZGIN
Akademik Personel
 • stazgin@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7582
Arş.Grv.
Dilşad ÖZTÜRK
Akademik Personel
 • dilsadapaydin@erciyes.edu.tr
 • 90 (352) 207-6666 x7347

Bölümümüzde Ders Veren Diğer Öğretim Üyeleri